Novi rezervoari: Projekti sigurnosti i zaštite okoliša već pokazuju prve rezultate 

9/14/2018 10:55:00 AM

Realizacija projekata s ciljem obezbjeđenja sigurnog i okolinski prihvatljivog rada Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac teče planiranom dinamikom, a na terenu su vidljivi i prvi značajni rezultati.


Na mjestu nesreće, koja se u GIKIL-u dogodila tokom vršenja sanacionih radova početkom augusta, vrši se montaža potpuno novih rezervoara, a u međuvremenu je potpisan i ugovor za izradu novog zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole sa institutom „Kemal Kapetanović“ iz Zenice, kao ovlaštenom ustanovom od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

„Stari rezervoari su izmješteni, kompletno područje je očišćeno, tako da smo već krenuli i sa ranije najavljenom instalacijom novih. Trenutno se radi na montaži potpuno novih rezervoara R24 i R27, dok se paralelno završava i proces nabavke i dopreme preostalih. S druge strane, a što smo također najavili, angažovali smo certificiranu konsultansku kuću pomoću koje nastojimo, u najkraćem mogućem dozvoljenom roku, aplicirati sa novim zahtjevom za izdavanje okolinske dozvole, koja će zadovoljiti sve neophodne kriterijume“, kazao je Jasmin Imširović, menadžer za okoliš.

Radne aktivnosti u kompaniji obuhvataju sve fabrike i postrojenja u GIKIL-u, odnosno sve ključne tačke definisane šestomjesečnim planom koji, prema riječima izvršnog direktora Suada Imamovića, trenutno obuhvata čak 47 projekata.   

„Plan za siguran i okolinski prihvatljiv rad GIKIL-a kojeg smo prezentovali predstavnicima kantonalnih i federalnih vlasti, uključujući i resorna ministarstva, prvenstveno je sadržavao 45 projekata, a naknadno smo listi pridodali još dva važna projekta. Nakon što su određeni lideri projekata i timovi, sastavljeni od naših iskusnih inženjera, većina projekata je odmah pokrenuta, a jedan dio, kao što je kontinuirani monitoring emisija na dimnjacima Energane i Koksare, paralelan rad dvije linije amonsulfata, elektrofileri, već je i završen. Radimo odlučno i ozbiljno, naredne sedmice završavamo još dva značajna projekta, planirana dinamika ide svojim tokom i sigurni smo da će to uskoro biti prepoznato od svih“, pojašnjava Imamović.

Priča o ulaganju u GIKIL-u ovdje se ne završava. Pored navedenih hitnih projekata čija realizacija se odnosi na kratkoročan period od šest mjeseci, a čija projektovana vrijednost iznosi skoro šest miliona maraka, GIKIL će definisati i dugoročni plan aktivnosti, a koji će biti sastavni dio zahtjeva za izdavanje nove okolinske dozvole.