LUKAVAČKI KAN PREPOZNATLJIV BREND: 10 NAJČEŠĆIH PITANJA I ODGOVORA NA SAJMOVIMA 

5/28/2018 10:36:00 AM

Proteklih mjeseci, naša kompanija bila je prisutna na nekoliko privrednih sajmova u okolini i regionu, na kojima je vrijedna ekipa GIKIL-a predstavljala jedan od naših najpoznatijih brendova, đubrivo KAN. U direktnoj komunikaciji sa postojećim ali i potencijalnim klijentima, kao i krajnjim korisnicima našeg proizvoda-poljoprivrednicima, razmjenjivali smo iskustva, slušali njihove potrebe, te savjetovali o najboljim načinima upotrebe lukavačkog KAN-a za što veći i kvalitetniji prinos.


U nastavku smo izdvojili 10 najčešćih pitanja i odgovora koja smo zabilježili na sajmovima, a koja mogu biti od koristi svim uposlenicima GIKIL-a u cilju promocije našeg dobro poznatog proizvoda.

1. Koja je prednost GIKIL-ovog KAN-a u odnosu na druga đubriva na tržištu?

GIKIL-ov KAN, pored azota, sadrži i kalcijum koji direktno i indirektno pospješuju poljoprivrednu proizvodnju. Pored ratarskih kultura, posebno je pogodan za voćarske i povrtlarske kulture jer kalcijum dovodi do bolje otpornosti ploda na bolesti. Na taj način imamo zdraviji plod i potrebno je manje učešće pesticida. KAN uvijek sadrži 27 procenata azota aktivne materije. U odnosu na ostala đubriva, kao nosač te aktivne materije KAN koristi lukavački krečnjak koji ima više povoljnih osobina za zemljište, a prva i najvažnije jeste da taj krečnjak smanjuje kiselost zemljišta.

2. Za koje agri-kulture se KAN može koristiti?

Lukavački KAN je vještačko mineralno đubrivo koje se koristi za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži azot i to polovinu u amonijačnom, a polovinu u nitratnom obliku, pa na osnovu toga djeluje jako brzo i dugo, tako da zadovoljava potrebe biljaka za azotom. Sadržaj krečnjaka utiče i na neutralizaciju kiselosti tla što je na našim prostorima jako izraženo,a sadržaj magnezija zadovoljava potrebe biljaka za tim hranjivom. Uz krečnjak, GIKIL-ov KAN sadrži kalcijum, magnezijum, te garantovanu količinu aktivne materije zbog čega bez rezerve nosi titulu univerzalnog đubriva pogodnog za svaki tip zemljišta i svaku kulturu.

3. Koje su optimalne količine pri upotrebi KAN-a?

Jako je bitno istaći da svaka kultura ima posebne zahtjeve za hranjivima, a što prvestveno zavisi i od sastava zemljišta, pa na osnovu svih tih parametara određuje se i koje količine KAN-a su potrebne. Na našim prostorima, u globalu, u zemljište se unosi od 300-400 kg/ha i najbolje ga je unositi u tri navrata kako bi biljke u toku svog intezivnog rasta imale dovoljne količine azota.

4. Koliko lukavački KAN košta?

Iako je cijena jedan od glavnih faktora koji opredjeljuje proizvođače pri kupovini đubriva, neophodno je u obzir uzeti i druge elemente koji znače kvalitetnu i dugoročnu primjenu. Jako je bitno imati raznolika pakovanja sa kojima se mogu zadovoljiti potrebe  većih i manjih distributera, kao i poljoprivrednih proizvođača. Dobro je znati sastav mineralnog đubriva kojeg koristimo, jer je lukavački KAN, uz tradiciju dugu 55 godina, stvorio jedinstvenu formulu koja pogoduje kiselim i manje kiselim zemljištima kakva su na našem širem prostoru. Važna je i dostupnost proizvoda, ali i imati kao partnera provjeren i stručan tim, koji u svakom pogledu i u svako vrijeme kupcima može biti od pomoći. Sve su to pogodnosti koje nudimo, uz konkurentnu i pogodnu cijenu formiranu prema uslovima i potrebama tržišta. 

5. U kojim pakovanjima je đubrivo dostupno? Postoji li u prodaji pakovanje KAN-a od 1 kg i 5 kg?

Lukavački KAN se proizvodi u Big Bag pakovanjima od 600 kg, zatim pakovanju od 25 i od 5 kg, a nudimo ga i rinfuzno kada se prevozi odgovarajućim transportnim sredstvima. Pakovanje od 1 kg je besplatan uzorak dok je najmanje pakovanje u prodaji ono od 5 kg.

6. Imate li u ponudi još neka đubriva?

Mi proizvodimo isključivo KAN 27%N đubrivo. U pripremi su još dva nova proizvoda, koja će se koristiti za kalcifikaciju zemljišta, te za prihranu životinja kao dodatak ishrani. Sve tehničke procedure su u toku, tako da će se novi visokokvalitetni proizvodi iz GIKIL-a uskoro naći na bosanskohercegovačkom, a potom i na regionalnom tržištu.

7. Imate li distributere/partnere na regionalnim tržištima? (pitanja koja postavljaju ino kupci)

Sva pakovanja u vrećama dostupna su kod naših kupaca u poljoprivrednim apotekama, zavisno od potreba za robom za pojedino tržište. Međutim, niko od kupaca nema ekskluzivitet distribucije na pojedino tržište. Mi Vas možemo uputiti na naše kupce koji uzimaju veće količine, pa ukoliko postoji interesovanje za određene količine, robu je moguće uzeti od njih.

8. Gdje se KAN može kupiti/nabaviti u BiH?

Lukavački KAN se može naći u svim bolje opremljenim poljoprivrednim apotekama. Proizvod je moguće nabaviti i u sjedištu naše firme u Lukavcu, putem odjela maloprodaje, a kupci nas mogu i kontaktirati i direktno putem e-mail adrese: [email protected], ili broja telefona +387 35 574 361. Sve podatke moguće je naći i na našoj web stranici www.gikil.ba.

9. Koliko dugo se može držati roba na vašem skladištu nakon uplate i da li se plaća skladištarina?

Cijeneći iskustvo i dobru praksu, kao i odnose sa klijentima s ciljem izgradnje dugoročnog povjerenja, jedna od povoljnosti jeste i da kupljenu robu na našem skladištu možete držati do godinu dana besplatno.

10. Može li se lukavački KAN koristiti za prihranjivanje kućnog cvijeća i na koji način? (vrlo često pitanje koje nam postavljaju pripadnice nježnijeg spola)

Može, naravno, ali je bitno i znati da KAN nema uticaj na cvjetajuće biljke i da podstiče rast zelenih dijelova, što znači da je jako dobar za zelene biljke u globalu. Kada su u pitanju količine, budući da se radi o biljkama koje su pretežno zasađene u saksijama, dovoljno je da se rasporedi jedna šaka KAN-a na saksiju zemlje, ali đubrivo ne smije da dodiruje stabljiku ni u kom slučaju. Cvijeće se na taj način može prihranjivati dva puta mjesečno.