PROJEKTOM PROČIŠĆAVANJA KOKSNOG GASA DO ZNATNIH UŠTEDA I KVALITETNIJEG PROIZVODA 

3/21/2018 2:49:00 PM

U saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli, u fabrici Koksara je održan sastanak sa profesorom Zehrudinom Osmanovićem na temu pročišćavanje koksnog gasa za grijanje baterije.


Ovom prilikom prof. Osmanović je izrazio želju da se timski preispita prijedlog rješenja čišćenja naslaga na gasno-dovodnoj armaturi u podrumu V koksne baterije.

-Na osnovu razgovora sa inženjerima GIKIL-a problem smo jasno definisali. U toku procesa koksovanja sirovi koksni gas odlazi na RJ Kondenzacija gdje se iz gasa izdvaja katran, amonijačna voda, benzol i određeni polimeri. Gas kao očišćen jednim dijelom odlazi u Fabriku Energana, a drugim dijelom na koksnu bateriju za zagrijavanje koksnih komora. Gas kao takav uzrokuje stalna začepljenja u sistemu gasno-dovodne armature u podrumu baterije, pri čemu radna snaga fizički mora da otkloni nečistoće. U ovom dijelu, dakle, je potrebno pronaći način dodatnog pročišćavanja koksnog gasa kako bi se očistile nečistoće. Potrebno je ispitati i sastav nečistoća, a pretpostavlja se da se radi o  naftalinu i određenim sumpornim spojevima – kazao je Osmanović.


Implementaciji rezultata projekta prethodit će testna faza, a prema riječima rukovodstva fabrike Koksara korist projekta za GIKIL će biti višestruka.

-Upravo u tom pravcu, potrebno je napraviti polu-industrijski eksperiment, te ukoliko se rezultati pokažu kao primjenjivi, biti će aplicirani i bateriji. Ovime bi se omogućile velike uštede na angažovanju radne snage za čišćenje, ali i bolje i ravnomjernije zagrijavanje, te u konačnici kvalitetniji koks – istakla je  Meliha Brkić, rukovodilac toplotnog režima koksne baterije.

Projekat pročišćavanja koksnog gasa samo je jedan od ukupno 18 predloženih tehničko-tehnoloških projekata za realizaciju u suradnji sa Tehnološkim fakultetom u Tuzli. Inicijativa za užu naučno-nastavnu saradnju nastala je nakon potpisivanja Sporazuma, te niza sastanaka koji su upriličeni sa direktorima fabrika i rukovodstvom naše kompanije. Projekti su predloženi iz tri GIKIL-ove fabrike, i to Koksare, AMK i Fabrike đubriva, a interesovanje za učešće u realizaciji projekata iskazalo je 14 profesora i asistenata s Tehnološkog fakulteta.