RAST PROIZVODNJE UGLJA I KOKSA U FBIH: GIKIL BILJEŽI KONSTATNA POVEĆANJA 

3/21/2018 2:22:00 PM

Proizvodnja koksa u FBiH u decembru 2017.godine je evidentirana u iznosu od 80.456 tona, dok su u istom mjesecu 2016. godine evidentirane 60.907 tone, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.


Ukupna proizvodnja koksa u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac u 2017.godini iznosila je više od 450.000 tona. Posebno povećanje zabilježeno je u posljednjem kvartalu, tako da je proizvodnja u decembru protekle godine u poređenju sa onom iz decembra 2016.godine porasla za čak 71 posto.

-Ono što je posebno važno istaći jeste da je povećanje i stabilizovanje proizvodnje bilo praćeno i povećanjem i stabilizovanjem vrijednosti prodaje, a sve zahvaljujući znatnoj potražnji za proizvodima kompanije i njihovoj isplativoj konkurentnosti – kazao je Fuad Muminović, izvršni direktor za proizvodno-tehničke poslove u GIKIL-u.

Postizanje ovih stopa rasta u velikoj mjeri ovisilo je i o globalnim cijenama roba koje su se stabilizovale, što je u skladu i sa našim predviđanjima buduće prodaje, a čija će vrijednost rasta prema poslovnim planovima kompanije ostati stabilna i u prvom kvartalu 2018. godine.

-Tome u prilog govori i činjenica da je već u januaru tekuće godine, a nakon izuzetno dobrih rezultata iz decembra, zabilježeni novi rast proizvodnje, a koja je, prema našim podacima, iznosila više od 51.000 tona – ističe Muminović.

Važno je napomenuti i da je u toku 2017. godine izvršena optimizacija proizvodnje na fabrici Koksara, te da je napravljen ogromni iskorak u smanjenju troškova u poređenju sa 2016. kao i ranijim godinama. Riječ je o drastičnom smanjenju  manipulacije ugljem i koksom koje su radila treća lica. Pušten je u upotrebu poljski odlagač koksa, u vlastitoj režiji napravljena je drobilica, tako da su troškovi koji su godišnje iznosili oko milion konvertibilnih maraka reducirani za čak 80 %. Povećana je i efikasnost prosijavanja koksa 10-25 mm upotrebom poliuretanskih mreža u samom procesu proizvodnje.

Nova poboljšanja za još veći rezultat

U fabrici Koksara u toku je realizacija projekta u skladu sa Six Sigma metodologijom pod nazivom „Povećanje efikasnosti prosijavanja koksa“. Riječ je o stavljanju odlagača koksa i mobilne sijačice u linijski proces, a krajni cilj je veći prinos metalurškog koksa.


-Cilj je sa se izdvoji skuplji metalurški koks +25mm iz koksa 10~25mm. S obzirom da je razlika u cijeni velika, velike su i beneficije. Naravno, to će se tek pokazati u dodatnom povećanju prinosa ovog koksa. Aktivnosti su u toku, a krajnji rezultati koji će uslijediti imat će znatan uticaj i na biznis ostvarenje – kazao je Huso Jašarević, direktor fabrike Koksara.

Koks kao GIKIL-ova glavna linija proizvoda pridonosi sa oko 80 % u ukupnoj prodaji kompanije, zatim slijede đubriva, te proizvodnja anhidrida maleinske kiseline (AMK). GIKIL kao izvozno orjentisana kompanija svoj glavni proizvod koks najvećim dijelom izvozi u Smederevo u Srbiji, dok manje količine odlaze u Albaniju, te na domaće tržište, tačnije u Zenicu, a u toku su i novi pregovori za izvoz u Italiju. Proizvodnja u kompaniji se odvija 24 sata, te gledajući na ukupan promet naše široke palete proizvoda, s ponosom možemo da kažemo da se GIKIL-ovi proizvodi trenutno izvoze u 30 zemalja svijeta.