UPOSLENICI GIKIL-a USPJEŠNO ZAVRŠILI EDUKACIJU O ZAŠTITI OD POŽARA 

27/07/2017 15:14:00

Proteklih dana za sve zaposlenike Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac održana je edukacija iz zaštite od požara. Riječ je o zakonskoj obavezi koja se već godinama uspješno provodi u kompaniji.

- Prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH obaveza svih zaposlenika je da prođu teoretsku, a onda i praktičnu obuku iz zaštite od požara. Ova zakonska obaveza koja se, kao i druge, poštuje u našoj kompaniji vrši se svake dvije godine i obavezna je za sve radnike do 60, odnosno kada su u pitanju žene do 55 godina starosti – kazala je Edisa Šahat, glavni inženjer zaštite od požara u GIKIL-u.

Edukacija se sastoji iz teoretskog dijela, te praktične vježbe kojom se uče osnove korištenje aparata za gašenje požara.

-Zaposlenici su najprije upoznati sa normativnom regulativom, sa vrstma zapaljivih i eksplozivnih materija, sa procesom gorenja, postupcima nakon uočavanja požara, načinom gašenja, te sredstvima za gašenje požara. Poslije toga su radili test koji se sastoji od 27 pitanja.Smatra se da je uposlenik položio test ako tačno odgovori na dvije trećine pitanja, odnosno da da najmanje 18 tačnih odgovora i ocjenjuje se ocjenom „zadovoljava“ – kazala je Šahat.

Nakon uspješno završene edukacije svaki od uposlenika GIKIL-a smatra se osposobljenim da na pravi način odgovori u slučaju potrebe, te kako su istakli i sami, ovakvi treninzi pružaju im dodatan osjećaj sigurnosti u radu i boravku na radnom mjestu.