USPJEŠNO OKONČAN JOŠ JEDAN SIX SIGMA PROJEKAT U GIKIL-u: OPTIMIZACIJA MOKROG GAŠENJA KOKSA 

7/27/2017 2:43:00 PM

U fabrici Koksara uspješno je završena prva faza projekta Optimizacije mokrog gašenja koksa. Riječ je o projektu koji je realizovan putem Six Sigma metodologije koje se već godinama uspješno implementira u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac.

Govoreći o značajnom pomaku koji je ovime napravljen u jednom od najvažnijih proizvodnih procesa u fabrici, Milorad Ilić, glavni inženjer za energetiku u sektoru Investicija i lider projekta kazao je da je postignuta korist višestruka.

- Sam proces gašenja koksa utiče na mnoge druge faktore u proizvodnji, tako da je svaki projekat koji se uspješno okonča za pohvalu. Ono što je najvažnije ovdje istaći jeste da smo projektom doprinijeli smanjenu emisije čvrstih čestica u zrak postavljajući rešetku u tornju za gašenje. Dakle, na određen način smanjeno je i zagađenje zraka, što najbolje osjete radnici koji poslove izvršavaju u velikoj blizini tornja kao i stanovnici okolnog naselja koji su ranije bili izloženi tome. Sada je to sve značajno umanjeno - kazao je Ilić. 

Projekat je imao i ekonomsku vrijednost za samu kompaniju, jer se koksni talog koji se ranije gubio zrakom sada u mnogo značajnijoj količini koristi i za prodaju.

- Povećali smo, dakle, prinos koksne prašine koja se ranije gubila. Sada se ona nakuplja i vadi iz taložnjaka, te se dalje koristi, ali i prodaje kao nusproizvod, a čija cijena nije nimalo zanemariva. Projektom je povećana, dakle, njena iskorištenost i postignuta je značajna ekonomska korist – dodao je Ilić.

Projektom su ostvarene i određene uštede, jer je umjesto kompletne sanacije koja zahtijeva velika finansijska izdvajanja proizvodni proces poboljšan, smanjena emisija štetnih materija, a s druge strane povećan prinos. Primjena Six Sigma metodologije ovime se još jednom pokazala kao izuzetno uspješna.

- Problem je uočen pa smo uz pomoć Six Sigma metodologije, fazu analize, došli do uzroka problema. Nakon što je izvršeno poboljšanje Six Sigma je izvršila mjerenje poboljšanja koje se prati kontinuirano kroz napravljene uštede. Mđutim, tu se priča ne završava. Uz sve to, teži se i narednim koracima. Predlaže se i druga faza koja će biti realizovana onda kada finansijske mogućnosti to dozvole, a koja podrazumijeva dodatnu sanaciju i investicije prema evropskim standardima – pojasnila je Lejla Hanić, inženjer mašinstva i koordinator projekta u Six Sigma sektoru.

ZAŠTO SIX SIGMA?

Six Sigma sistem za upravljanje kvalitetom usmjeren je prema kupcu. Upravlja se prema podacima i činjenicama, te se teži savršenstvu.

Six Sigma se također temelji na procesnom pristupu. Mjeri se standardna devijacija koja označava prosječno odstupanje od srednje vrijednosti. Kod 6 Sigme važno je jasno koncentriranje na ostvarivanje mjerljivih i kvantitativno precizno odredivih pozitivnih finansijskih učinaka. 

Svaka odluka koju donese uprava organizacije mora se temeljiti na informacijama koje je moguće provjeriti i verificirati, a ne na pretpostavkama.

Šest sigma je unapređenje biznisa zasnovano na pronalaženju i eliminisanju grešaka i uzroka pojave grešaka ili defekata u biznisu (procesima), obraćanjem na izlazne parametre, kritično važne za kupca ili korisnika.

Šest sigma je strategijski prilaz za sve procese, proizvode i kompanije.