ZAJEDNIČKI PROJEKTI FABRIKA KOKSARA I REMONT  Drobilica i sijačica ostvaruju velike uštede u GIKIL-u

7/26/2017 12:02:00 PM

Zajedničkim naporima radnika i rukovodstva fabrika Koksara i Remont, uz podršku Uprave kompanije, GIKIL je posljednih dana postao bogatiji za dvije nove mašine kojima je napravljen značajni iskorak u proizvodnom procesu.

Riječ je o projektima kojima su prvenstveno napravljene velike uštede u kompaniji, jer se umjesto angažmana drugih firmi veliki dio posla sada obavlja vlastitim mašinama.

- Drobljenje i prosijavanje koksa činili su 80 posto posla kojeg su ranije za GIKIL izvršavala treća lica. Analizom i procjenom koju smo radili došli smo do zaključaka da se radilo o izuzetno velikim troškovima, tako da se benefit realizovanih idejnih projekata najviše ogleda u ostvarenim uštedama. S druge strane, imali smo situaciju u posljednje vrijeme da izvođač nije izvršavao sve ugovorene obaveze. Bili smo prinuđeni da prekinemo saradnju, tako da smo pristupili ovim projektima i evo, s ponosom možemo reći da su se pokazali veoma uspješnim – kazao je Huso Jašarević, direktor fabrike Koksara.

Pored direktora fabrika koji su se nalazili na čelu radnih timova, najveća zasluga za izradu projekta drobilice, a potom i vibracionog sita, pripada radnicima koji su mašine izradili u rekordnom roku.

- Moram priznati da su se naši ljudi zaista pokazali kao vrsni uposlenici. U roku od samo tri dana napravljena je drobilica, nakon čega se postavio novi zadatak pred radnike proivodnje i doržavanja, a to je da se prosije oko 3000 tona koksnog taloga koji u sebi ima granulacije preko 30 mm. Inicirao sam projekat jednostepenog sita sa cijevima i vibratorom čija je izrada, a potom i montaža i postavljanje, trajale svega pet dana – dodao je Jašarević.

Njegovo mišljenje dijeli i Asmir Burgić, direktor fabrike Remont, koji kaže da je od ideje do njene realizacije ključni momenat bio timski rad svih uposlenika uključenih u projekte.