GIKIL-U CERTIFIKAT ISO 14001:2004 ZA FABRIKU „ENERGANA“ 

2/23/2015 8:41:00 AM


Proces uvođenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 14001:2004 okončan je u GIKIL-ovoj fabrici „Energana“ za primjenu sistema upravljanja okolinom u proizvodnji i prodaji električne energije, a usklađivanjem poslovanja sa međunarodno priznatim ISO standardima ova kompanija pokazuje da želi postati uzor u području zaštite okoliša i korporativne društvene odgovornosti.

Dobijanje ovog prestižnog certifikata je samo  logičan slijed uspjeha nakon održanog certifikacijskog audita Sistema okolinskog upravljanja u fabrici „Energana“ krajem prošle godine od strane auditora ugledne certifikacijske kuće TUV. Na osnovu kontrole sistemske dokumentacije koja je urađena od strane Ureda za upravljanje kvalitetom u GIKIL-u i rukovodilaca fabrike „Energana“, te stanja u pogonima u ovoj fabrici, donesena je preporuka da se GIKIL-u dodijeli certifikat ISO 14001:2004 za proizvodnju i prodaju električne energije.

Sa novim ISO certifikatom 14001:2004 briga o okolišu i očuvanju prirodnih resursa predstavlja bitnu odrednicu daljnjeg razvoja, kako fabrike „Energana“, tako i čitavog GIKIL-a. U budućnosti se u GIKIL-u nastavlja raditi na sveopćem podizanju kvalitete, te stalnom poboljšanju stanja sistema 14001:2004  i edukaciji uposlenika GIKIL-a. Takođe, u novoj godini se već počelo raditi na pripremama za uvođenje sistema OHSAS 18001 gdje će se dokazati ozbiljnost brige za sigurnost i zdravlje uposlenika na nivou čitavog GIKIL-a.