Filozofija 

Filozofija

NAŠA VIZIJA

Biti kompanija svjetske klase:

- koja obezbjeđuje vrijednosti svim učesnicima

- odabrana od strane svjetski renomiranih kupaca


NAŠA MISIJA

Steći, zadržati i zadovoljiti kupce

Obezbjediti puno zadovoljstvo kupaca putem kvalitetnog upravljanja i kontinuiranog poboljšanja

Usvojiti kulturu inoviranja, transparentnosti i partnerstva u organizaciji

Razviti veoma motivirane, posvećene, sistemski orjentisane i zadovoljne zaposlenike

Obezbjediti sigurnu i zdravu radnu sredinu koja se može uporediti sa najboljim u svijetu


KLJUČNE VRIJEDNOSTI

Iskrenost

Integritet

Transparentnost

Timski rad

Orjentacija ka unapređenju


PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM

Princip 1: Usmjerenost prema kupcu

- Organizacije zavise od svojih kupaca i zbog toga treba da razumiju trenutne i buduće potrebe kupaca, treba da zadovolje zahtjeve kupaca i teže da nadmaše njihova očekivanja.

Princip 2: Liderstvo

- Lideri uspostavljaju jedinstvo svrhe i usmjerenja organizacije. Oni treba da stvore i održe unutarnje okruženje u kojem uposlenici mogu postati potpuno uključeni u postizanje organizacijskih ciljeva.

Princip 3: Uključenost svih zaposlenih

- Uposlenici na svim nivoima su suštinski dio jedne organizacije i njihovo potpuno uključivanje omogućava iskorištenje njihovih sposobnosti za ostvarivanje dobrobiti organizacije.

Princip 4: Procesni pristup

- Željeni rezultat je efikasnije ostvaren ako se upravljanje odgovarajućim aktivnostima i resursima ostvaruje kao proces.

Princip 5: Sistemski pristup upravljanju

- Identifikovanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanih procesa nekog sistema doprinosi efikasnosti organizacije i efikasnosti u dostizanju njenih ciljeva.

Princip 6: Stalna poboljšanja

- Stalno poboljšanje ukupnih rezultata organizacije predstavlja stalni cilj organizacije.

Princip 7: Odlučivanje na osnovu podataka

- Efektivne odluke zasnivaju se na analizi podataka i informacija.

Princip 8: Partnerski odnosi sa dobavljačima

- Organizacija i njeni dobavljači su međusobno zavisni i zajednički koristan odnos poboljšava mogućnost ostvarivanja dobiti za obje strane.