Historija 

Historija

Počelo je gradnjom dvije koksne baterije sa godišnjim kapacitetom od 400 000 tona u Lukavcu 1949.-1959. godine u okviru Koksno – Hemijskog Kombinata koji postoji od 1952. godine u Lukavcu. Proizvodnja koksa bila je praćena hemijskom proizvodnjom. Kao dodatak proizvodnji koksa, postrojenja su konstruisana za preradu nus proizvoda iz koksnog gasa: prečišćavanje sirovog benzola, prerada sirovog katrana i proizvodnja amonijum sulfata. 1952. godine izgrađena je i puštena u rad Energana za proizvodnju vlastite električne energije, tehnološke pare i svih vrsta vode. Energana ima tri bojlera (2x35 ton/h i 1x70 ton/h) i dvije parne turbine sa ukupnim kapacitetom po satu od 16 MW od kojih se 8 MW je korišteno za unutrašnje potrebe,a balans prodavan.

Višak koksnog gasa 1960. se koristio u postrojenju za sintezu amonijaka, odnosno azotizaciju. Imao je kapacitet od 90,000 tona kalcijum amonijum nitrata (KAN) godišnje, a proizvodnja je počela 1962. godine. Nova koksna baterija (III) sa 250,000 tona kapaciteta pokrenuta je 1964. godine, dok je postrojenje za proizvodnju anhidrida maleinske kiseline (AMK), sa godišnjim kapacitetom od 10,000 tona, započeto 1979. godine i krenulo sa radom 1982. godine.

Zahtjev za koksom, kao i status starih peci, učinilo je neophodnim gradnju nove koksne baterije. Prva faza ovoga, nova baterija (IV) sa godišnjim kapacitetom od 700,000 tona, puštena je u rad 1975. i ukupni proizvodni kapacitet koksa je bio 1.2 miliona. Druga faza ovoga, druga baterija (V) sa godišnjim kapacitetom od 700,000 tona započeta je i 90% radova je bilo završeno do kraja 1991. godine.

Rad ovih postrojenja zahtijevao je organiziranje službe održavanja i popravki za održavanje mašina, elektro sistema, mjerenja, instrumenata i zgrada, sa sopstvenom proizvodnjom opreme i rezervnih dijelova koja postoji od 1952. godine. Organizacija kompanije je takoder obuhvatala i odvojeni Sektor za investicije i razvoj koji je uglavnom radio na razvijanju novih proizvoda i projekata.

KHK je u potpunosti bila u državnom vlasništvu sve do 05.10. 2001. godine kada je 33% privatizovano, stvarajući tako 'KHK DD Lukavac' sa 67% kapitala državnog vlasništva i balans 33% vlasništva individualnih akcionara.

Koksna Industrija Lukavac d.o.o. (KIL), je stvorena od KHK, sadržavajuci oko 95% sredstava KHK DD Lukavac, a sve u skladu sa Zakonom o poslovnim društvima. Registrovana je 07.01.2003. godine.

10.11.2003. počela je nova historija. Pokretanje V baterije počelo je odmah zatim a zagrijavanje baterije počelo je 27.02.2004., a na 08.07.2004. V koksna baterija je i službeno pokrenuta - G-din Sulejman Tihic (predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine) bio je prisutan tokom ovog historijskog momenta. 08.07.2004. potpisan je Memorandum o saradnji za revitalizaciju IV koksne baterije.

Fabrika anhidrida maleinske kiseline je 1979. godine orginalno dizajnirana da kao sirovinu za proizvodnju koristi benzen. U maju  2006. godine je izvršena konverzija ove fabrike. Promijenjen je princip rada da bi kao osnovnu sirovinu umjesto čistog benzola, GIKIL-ova fabrika anhidrida maleinske fabrika počela da koristi ekološki n-butan.


Detalji posjete bivšeg Predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita KHK "Boris Kidrič" (19.11.1966)