Električna energija i ostali proizvodi 

Električna energija i ostali proizvodi

U skladu sa svojim osnovnim fazama tehnološkog procesa GIKIL-ova Energana je organizirana kao integrirana proizvodna cjelina koja obavlja sljedeće aktivnosti:

- Proizvodnja i distribucija tehnološke pare.
- Proizvodnja i distribucija električne energije.
- Proizvodnja i distribucija dekarbonizirane, demineralizirane i pitke vode za potrebe GIKIL-a i građana općine Lukavac.