Koks 

GIKIL je vodeći proizvodač metalurškog koksa u regionu, poznat po svojim proizvodima vrhunskog kvaliteta i dugoročnim vezama sa kupcima.  Naša ponuda koksa sastoji se od metalurškog, livačkog, orah i sitnog koksa, te koksa modificiranog tako da odgovara zahtjevima kupaca.

Koks se može prevoziti u željezničkim vagonima i sredstvima cestovnog prometa. 


Koks proizveden u GIKIL-u je dostupan u sljedećim granulacijama:


PROIZVEDENI KOKSDOSTUPNA GRANULACIJA
Metalurški koks25 - 80 mm, 30 – 90 mm, 40 - 90 mm
Orah koks10 – 25 mm, 10 – 30 mm
Sitni koks0 – 10 mm

                                                                                                                                             

                                                                                   GIKIL-ov METALURŠKI KOKS


PARAMETAR KVALITETE KOKSAUNIVERSAL QUALITYPREMIUM QUALITY
Vlaga5,0% max6,0% max
Pepeo10,5–12,5% max12,5% max
Isparljiv1,0% max1,0% max
Sumpor0,5% max0,75 % max
Fosfor0,03 % min0,035% max
M4085,0% min80,0% min
M106,0% max8,0% max
CSR65,0% min62,0% min
CRI23,0% max28,0% max
Size30 – 90 mm25-80 mm

5% max (-) 30 mm5% max (-) 25 mm

5% max (+) 90 mm5% max (+) 80 mm