O nama 

GIKIL

GIKIL je kompanija poznata po svojim visoko kvalitetnim proizvodima i uslugama, kao i dugotrajnim odnosima s klijentima. Kompanija ima više od hiljadu zaposlenih, a cijeli kompleks sa svojih pet operativnih fabrika pokriva površinu od preko 1 km².

GIKIL je vodeći proizvođač metalurškog koksa u regiji. Univerzal i Premium dva su široko poznata GIKIL-ova brenda metalurškog koksa, a naša ponuda uključuje još i Orah koks i koksnu prašinu. GIKIL je takođe renomirani snabdjevač sirovog katrana, amonijevog sulfata, sirovog benzena, anhidrida maleinske kiseline i mineralnih dubriva. Fabrika Remont je specijalizirana organizacija za proizvodnju, montažu i održavanje procesne opreme i objekata u GIKIL-u i specijalizirane usluge za treća lica izvan GIKIL-a za različita polja djelatnosti - sve pravovremeno i uz minimalne cijene.

Sjedište GIKIL-a se nalazi u Lukavcu, gradiću koji se nalazi blizu Tuzle u Bosni i Hercegovini. Kompanija ima odlične cestovne veze budući da se nalazi odmah pored magistralnog puta Doboj - Tuzla. GIKIL takođe posjeduje visoko razvijenu željezničku infrastrukturu unutar sopstvene mikro - lokacije. Kompanija je povezana sa željeznicom zapadno kroz Doboj do Sarajeva pa sve do jadranske luke Ploče. Također, postoji veza od Doboja do Bosanskog Broda i Slavonskog Broda, a odatle do Vinkovaca, što je povezano sa željezničkom linijom Beograd - Zagreb. Željezničkim saobraćajem, GIKIL je povezan istočno sa Srbijom i Crnom Gorom kroz Tuzlu i Zvornik, i sjeverno do Hrvatske kroz Orašje, Šamac, Brčko, Bosanski Brod i dalje do željeznice Beograd - Zagreb.
GIKIL ima mogućnost riječnog transporta proizvoda i to preko riječne luke Vukovar na rijeci Dunav i luke Brčko na rijeci Savi.

U rekordnom vremenu je počela proizvodnja, tačnije koksna baterija je imala svoju formalnu inauguraciju 8. jula 2004. godine. Tom prilikom na svečanosti su bili prisutni najviši državni zvaničnici i strateški partneri.