Dobrodošli u GIKIL

Proizvodnja koksa u Lukavcu ima historiju od preko 60 godina. ”Global Ispat Koksna Industrija” d.o.o. Lukavac (GIKIL)  je poznata je po visoko kvalitetnim proizvodima, liderstvu i kulturi Korporativne društvene odgovornosti, uvijek s ciljem da služi potrebama kupaca na najisplativije moguće načine.

Kompanija ima više od hiljadu zaposlenih, a cijeli kompleks sa svojih pet operativnih jedinica pokriva površinu od oko milion metara kvadratnih. Osim proizvodnje visoko kvalitetnog koksa i nus proizvoda koksa kao što su sirovi benzol, sirovi katran i amonijum sulfat, kompanija takođe opskrbljuje evropsko tržište i sa anhidridom maleinske kiseline i mineralnim đubrivima. Druga značajna posebnost je fabrika Energana, koja osim internog snadbdjevanja električnom energijom vrši isporuke i prema državnoj mreži, te proizvodi i distribuira  dekarboniziranu, demineraliziranu i pitku vodu za potrebe GIKIL-a i građana opštine Lukavac. 

GIKIL kontinuirano traži mogućnosti za jačanje postojeće prisutnosti kompanije u globalnoj areni i nastoji da zadovolji i postavi standarde svjetske klase u svim poslovnim aktivnostima. GIKIL je posvećen da bude kompanija svetske klase s kontinuiranim poboljšanjima, firma koja razumije svoju poziciju na tržištu i u društvu i svjestan je svoje odgovornosti za oboje.

U GIKIL-u, stvaranje vrijednosti za sudionike kompanije je prioritet, kao i osiguravanje dugoročnog uspjeha kompanije s ciljem da se izgrade vrijednosti za kupce, zaposlene, dioničare, povjerioce, kreditore, i zajednicu u kojoj posluje.Proizvodi