Javni konkurs: Rukovodilac sektora sigurnosti i zdravlja