Osman Abadžić   (Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove)