JAVNI KONKURS: ZAMJENIK DIREKTORA SEKTORA MARKETING -1 izvršilac