Od „dobrog“ ka „izvrsnom“ putem GIKIL-ovog modela poslovne odličnosti  

13/06/2019 13:29:00

Uvođenjem inicijative poslovne odličnosti bazirane na Malcolm Baldrige-u, kao jednom od najpriznatijih modela poslovne odličnosti u svijetu, Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) započela je svoj put od „dobrog“ ka „izvrsnom“, poruka je sa svečanosti koja je ovim povodom upriličena u kompaniji.


„Ovime ustvari započinjemo jedno novo putovanje kojem težimo i to kroz institucionalizaciju integriranog GIKIL modela poslovne odličnosti. Na ovaj način ojačat ćemo organizaciju kako bi postigla svoje ciljeve, poboljšala svoje rezulate, a time ćemo povećati i svoju konkurentnost“, kazao je Paramesh Bhattacharyya, generalni direktor GIKIL-a.

Baldrige program pruža okvir za poboljšanje performansi u organizaciji prema efikasnosti i inovacijama, što dovoljno govori u prilog zašto je ovo jedan od svjetski najraširenijih modela poslovne izvrsnosti čiji je okvir za samoprocjenu uzor mnogim drugim modelima.

Kriteriji Baldrige programa za uspješnost temelje se na principima kao što su liderstvo, strategija, fokusiranje na korisnike, radna snaga, analiza mjerenje i upravljanje znanjem, operacije te rezultati.

„Kombinacija prvih šest principa zajedno sa rezultatima kao načinu fokusiranja sistema kvaliteta na ispunjavanje postavljenih ciljeva pokazuju gdje se nalazimo, a samim time i put kojim treba dalje da se krećemo. Osnovna svrha postavljenih kriterija je poboljšanje konkurentnosti fokusiranjem na dva cilja, a to su kontinuirano unapređivanje vrijednosti koje se daju klijentu i unapređenje cjelokupnih organizacijskih procesa“, kazala je Poonam Wangnoo, stručna saradnica GIKIL-a.

Malcom Baldrige model naglasak stavlja na zadovoljstvo kupaca, radnika i zajednice, čime će kompanija i na ovaj način postići korak više ka ispunjenju svoje zacrtane vizije.