Implementiran njemački prvoklasni sistem mjerenja emisija u zraku 

03/09/2018 11:04:00

Nakon što je potpisan ugovor o nabavci opreme renomiranog njemačkog proizvođača koja zadovoljava sve trenutne zahtjeve kako bh. zakonodavstva, tako i zakonodavstva EU, a implementacija projekta kontinuiranog mjerenja emisija u zrak započela u februaru 2018.godine, danas Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac može reći da je sistem mjerenja emisija u zrak instaliran i prolazi završna testiranja.


"Oprema je, prema ranijim najavama, tokom prošle sedmice puštena u probni rad koji traje 30 dana. Narednih dana radi se QAL 2 test (umjeravanje mjerne opreme) i nakon toga sva obavezna dokumentacija biti će predata u Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sa završetkom ovih aktivnosti, svi podaci monitoringa emisija u zrak GIKIL-a će biti kompilirani i dostupni za daljnju analizu i poboljšanja. Također, ovo je bio jedan od osnovnih zahtjeva Komisije za izdavanje okolinske  dozvole, te je GIKIL sa ovim sistemom ispunio ovaj uslov", kazao je Jasmin Imširović, menadžer za okoliš.

 

Podsjetimo, sistem kontinuiranog monitoringa za mjerenje emisija omogućit će cjelokupno praćenje izvora i uzroka zagađenja, te samim time i utvrđivanje odgovornosti i pravovremenu reakciju u cilju smanjenja svake zabilježene prekomjerne emisije.

 

GIKIL i dalje ažurno nastavlja sa aktivnostima na realizaciji plana za siguran i okolinski prihvatljiv rad GIKIL-a koji obuhvata 45 projekata ukupne vrijednosti oko 5,7 miliona KM koje Uprava GIKIL-a planira realizirati u narednih 6 mjeseci, osim iznosa od 1 milion KM koji se izdvaja za čišćenje.

 

Također, GIKIL će uskoro podnijeti zahtjev za izdavanje okolinske dozvole uz pomoć certificirane konsultantske kuće za izradu zahtjeva u skladu sa sporazumom, a u toku su i aktivnosti na novim investicionim projektima koji će doprinijeti boljem ekološkom okruženju s ciljem zajedničkog rješavanja ključnih problematika sa kojima se svi suočavamo.