EDUKACIJE I TRENINZI U GIKIL-u: OBNAVLJAMO POSTOJEĆA ZNANJA, UČIMO O PRIMJENI SVJETSKIH METODOLOGIJA I NOVIH ALATA 

21/06/2018 09:40:00

U organizaciji Ljudskih resursa, E&T stuba, TPM sekretarijata i sektora Six-Sigma u GIKIL-u su održane edukacije i treninzi s ciljem obnove znanja iz ovih oblasti.


„Posljednja dva mjeseca intenzivirali smo ove obuke za visokostručni i rukovodeći kadar u kompaniji, kao i za nove uposlenike kojima je ova edukacija predstavljala upoznavanje sa TPM i Six Sigma metodologijom, kao svjetski priznatim metodologijama. Važnost ovih obuka ogleda se u objašnavanju značaja i svih benefita koje donosi njihova primjena u praksi, s ciljem postizanja što boljih performansi u proizvodnji, kao i na radnim mjestima, sprječavanja povreda na radu, ostvarivanja nultih devijacija kvaliteta i nultih kvarova“, kazao je Semir Softić, lider E&T stuba.

Sesije treninga iz oblasti TPM-a obuhvatile su, u ovoj fazi, upoznavanje sa osnovama TPM metodologije, te teme kao što su 5S aktivnosti, Autonomno održavanje, Fokusirano poboljšanje, Kalkulacije OPE  i Planirano održavanje, a nastavit će se sa izučavanjem teme Održavanje kvaliteta. Nakon toga će se nastaviti edukacije i treninzi za određene grupe radnika po fabrikama i sektorima, sa specifičnim temama za svaki stub TPM-a pojedinačno.


„Cilj treninga je obnoviti stečena znanja i ista primjeniti u praksi kako bi se dala veća vrijednost našim proizvodima kroz ključne indikatore PQCDSM koji znače produktivnost, kvalitet, troškovi, isporuka, sigurnost i moral. Važno je napomenuti da se rezultati primjene TPM metodologije mogu ostvariti jedino kontinuiranim, organizovanim radom i uz učešće svih zaposlenih u Kompaniji na jedan sistematičan način, kako to definiše sama TPM metodologija. Nadamo se da su treninzi bili korisni za naše zaposlenike i da će im stečena znanja koristiti u svakodnevnoj praksi, s ciljem postizanja što boljih rezultata“, kazao je Susheel Bhat, šef TPM-a.

Ovi treninzi će se nastaviti i u narednom periodu kako bi se moglo provesti testiranje sa ciljem provjere stečenog znanja.


Amir Beganović, Six-Sigma koordinator kazao nam je da je edukacija iz ove metodologije koja je završena protekle sedmice, slično kao i prethodna, bila namijenjena svim visoko obrazovanim kolegama koji u svom radu koriste metodologije Six-sigme. Pored upoznavanja sa metodologijom, tokom treninga su obrađivane teme kao što su Statistički alati koji se koriste u metodologiji Six sigma, Realizacija projekata kroz DMAIC pristup, Ocjenjivanje sposobnosti procesa (Sigma novo,  Sposobnosti procesa, DPMO, Yild - Y), te Praćenje procesa - statistička procesna kontrola SPC.

„Značaj edukacije se odnosi na primjenu u procesima, koja kao rezultat  ima  podizanje  zadovoljstva kupca i finansijske dobiti kompanije. Što se tiče uposlenika, ovo je bio kraći kurs, i cijenimo da su zadovoljni obukom i da su obnovili i stekli nova znanja. S druge strane, s obzirom da  je GIKIL primio više mladih inženjera procjene su da bi od septembra trebali organizovati detaljniju obuku za ovu grupu uposlenika“, kazao je Beganović.

Pored obnove znanja iz oblasti TPM-a i Six Sigma metodologije, protekle sedmice u MLM auditorijumu održan je i kratki trening „Usavršavanje iz oblasti IT-a, napredno korištenje MS Worda i MS Excel-a“.


Trening je održan s ciljem unapređenja znanja iz IT oblasti za zaposlenike GIKIL-a koji se bave izradom raznih vrsta dokumenata u MS Wordu zasnovanih na bazi podataka iz Excela, a pomoću kojeg se značajno olakšava rad u praksi.

„Koristeći ovu metodologiju moguće je na osnovu određenog šablona u naprednom Wordu i liste, odnosno baze podataka iz Excela odmah generisati npr. stotine dokumenata kao što su ugovori, rješenja i sl. Riječ je o korisnom alatu koji pojednostavljuje kreiranje više dokumenata koji su slični, ali imaju svoje unikatne podatke. To se postiže povezivanjem baze, Excel dokumenta, koji sadrži te podatke sa dokumentom u kojem će ti podaci biti, tj. šablon u Word-u. Ovo se odnosi na sve tipove šablonskih dokumenata, dakle ugovore, rješenja, diplome, zahvalnice, pozivnice i sl. i bilo koje druge dokumente koji se dalje mogu printati i uređivati“, pojašnjava Emir Omerović, rukovodilac IT sektora.