EKOLOŠKI PROJEKTI MEĐU PRIORITETIMA U GIKIL-u: PROBLEM NADKATRANSKE VODE SE RJEŠAVA; NOVI MONITORING SISTEM USKORO U FUNKCIJI 

26/07/2018 09:05:00

Nakon tehničkog kvara koji se dogodio u GIKIL-u, kada je došlo do curenja na razdvajaču sirovog katrana, ubrzane su aktivnosti oko sanacije ključnih tačaka kako bi se ovaj problem generalno riješio.

Prva faza definisanja prioritetnih koraka s ciljem pronalaženja efikasnijeg načina prikupljanja nadkatranske vode je uspostavljanje  novog sistema rada koji već funkcioniše sa oko 90 posto planiranih mogućnosti. 


 „Mi po certifikatu moramo imati pet posto vode u katranu da bi mogao biti spreman za optremu. Višak te nadkatranske vode do sada smo ispuštali u tankvanu, a koja dalje nije bila dobro riješena. Međutim, krenuli smo u ubrzane aktivnosti, te zajedno sa fabrikom Remont obišli dijelove koji su prema tehničkoj dokumentaciji bili neispravni. Ovdje prije svega mislimo na posude i rezervoare da bi mi tu vodu mogli prihvatiti i vratiti ponovo u proces. Nakon toga, što se može vidjeti i na licu mjesta, izrađena je nova kvadratna posuda, napravljeni su novi vodovi i te vodove smo pripojili sa rezervorima na amon-sulfatu gdje tu vodu ponovo vraćamo u proces,“ pojasnila je Alma Mujakić, inženjer za proizvodnju RJ Kondenzacija.


Do potpunog završetka projekta ostao je još manji dio posla, a sam prihvat nadkatranske vode već sada funcioniše. Voda se prikuplja u kvadratnu posudu, vraća u sistem i ide na amon-sulfat na preradu, tako da se sama mogućnost ispuštanja u Spreču postepeno eliminiše.

Novi sistem mjerenja emisija u zrak uskoro u funkciji

Nakon što je u decembru 2017.godine potpisan ugovor o nabavci opreme renomiranog njemačkog proizvođača, implementacija projekta kontinuiranog mjerenja emisija u zrak počela je u februaru 2018.godine, a veći dio posla već je završen.


Urađene su nove platforme na dimnjacima fabrike Energane, ispitana je platforma na dimnjaku V koksne baterije, postavljeni su kontejneri za monitoring opremu na sva tri mjerna mjesta, a već su dovedene i instalacije.

„Najveći dio mjerne opreme je isporučen u GIKIL, a tokom narednih dana očekujemo ostatak opreme kada će se sve kompletirati. Trenutno, u ovoj sedmici, se vrši priprema direktno na dimnjacima sa već instaliranih platformi tako što se buše dimnjaci za postavljanje mjernih sondi koje će kasnije biti spojene sa svom opremom koja će se nalaziti u kontejnerima,“  kazao je Jasmin Imširović, menadžer za okoliš.


Podsjetimo, potpisani  ugovor o nabavci, instalaciji i puštanju u rad kontinuiranog monitoring sistema za mjerenje emisija omogućit će cjelokupno praćenje izvora i uzroka zagađenja, te samim time i utvrđivanje odgovornosti i pravovremenu reakciju u cilju smanjenja svake zabilježene prekomjerne emisije.

Prema trenutnim planovima, završetak projekta očekuje se polovinom augusta.