PREZENTOVANI INVESTICIONI POTENCIJALI POKRETANJA KOKSNE BATERIJE IV:   POSJETA PREDSTAVNIKA KOMPANIJE ARCELORMITTAL IZ LUKSEMBURGA

04/06/2018 14:56:00

Mogućnosti revitalizacije koksne baterije IV i povećana potražnja metalurškog koksa, bile su su glavna oblast interesovanja predstavnika kompanije ArcelorMittal sa sjedištem u Luksemburgu, koji su proteklog mjeseca posjetili našu Global Ispat Koksnu Industriju d.o.o. Lukavac.


Tokom prezentacije projekta od strane naše Uprave kojoj su prisustvovali i direktori fabrika i sektora u GIKIL-u, gostima su detaljno pojašnjeni investicioni potnecijali, kao i sve tehničke potrebe u realizaciji ovog vrlo vrijednog iskoraka koji bi značio novi rast i razvoj kompanije, povećanje proizvodnje, ali i zapošljavanja.

„Veoma smo sretni da nam tržište, prije svega, može omogućiti revitalizaciju baterije IV na fabrici Koksara. Riječ je o bateriji koja je radila 17 godina i koja nije u funkciji već duže vrijeme, tačnije od 1992.godine kada je zaustavljena zbog ratnog stanja u zemlji. Međutim, važno je istaći da su prilikom njenog zaustavljanja slijeđene sve sigurnosne i zaštitne procedure, tako da je ona danas dobro oučavana. Potencijal je vrlo značajan i drago nam je što postoji otvoreno interesovanje za nove investicione projekte u GIKIL-u, koji su jedan od naših glavnih ciljeva za budućnost“, kazao je Debasish Ganguly, generalni direktor GIKIL-a, te podsjetio da je i baterija u Zenici također bila zaustavljena, pa pokrenuta, te da danas radi vrlo uspješno.

Prema napravljenim procjenama, za ponovno pokretanje četvrte koksne baterije bila bi potrebna minimalna ulaganja i zahtjevi radne snage jer zajednička infrastruktura za objekte već postoji.

„Investicija je vrijedna, ali nije prezahtjevna, budući da veći dio potrebne infrastrukture postoji. Procjene govore da bi za pokretanje baterije bilo potrebno oko osam mjeseci, te oko stotinu novih radnika, a rezultat bi bio povećanje proizvodnje za oko 80 posto trenutnog kapaciteta koksne baterije V“, pojasnio je Generalni direktor naše kompanije.

Pored mnogobrojnih tehničkih i logističkih pitanja, predstavnici Arcelor-a iz Luksemburga gdin. Liem Hazoume, Denis Vogt i Frederique Honnart, posebnu zainteresovanost su pokazali za fizičko stanje baterije, te je u pratnji Uprave, rukovodstva i inženjera fabrike napravljen i detaljan obilazak svih postrojenja na fabrici Koksara.

„Posjeta je od obostrane koristi i neki od nas su bili u posjeti GIKIL-u i ranije. Kao velika kompanija koja ima tendenciju stalnog širenja poslovanja, došli smo kako bismo se detaljno upoznali sa tehničkim razmjerama kako postojeće baterije, tako i sa mogućnostima pokretanja baterije IV. Naša stručna, tehnička lica su se posebno zanimala za karakteristike konstrukcije koksnih peći, vrijeme koksovanja, moguće mješavine, kvalitet, logističku podršku i sve ono na osnovu čega možemo steći tačnu sliku koju ćemo dalje razmatrati u svom sjedištu“, kazao je Liem Hazoume, šef za nabavku sirovina u ArcelorMittal-u.