POTPISANI SPORAZUM IZMEĐU UPRAVE I SINDIKATA DONIO DVIJE NOVINE 

07/05/2018 14:44:00

Veća naknada za topli obrok, regulisan redovni odmor u vrijeme državnih praznika...


Između Uprave i Sindikalne organizacije Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac zaključen je Sporazum, na zadovoljstvo svih radnika, budući da sadrži nove odredbe koje nisu bile sadržane u ranijim.

Ovime je ujedno produženo važenje ranijeg Sporazuma, potpisanog početkom aprila 2018. godine, te je dogovoreno da će za vrijeme njegovog važenja, odnosno od maja mjeseca do kraja godine, radnicima biti isplaćivano dodatnih 1,50 KM na ime naknade za topli obrok. To znači da je, zajedno sa dosadašnjim iznosom od 8,50 KM, topli obrok povećan za navedeni iznos, te da radnicima pripada ukupno 10 KM, ne uključući mjesečne blokove za ishranu.

Članom 2. navedenog Sporazuma uvedena je još jedna novina. Riječ je o naknadi za državni praznik smjenskim radnicima kojima redovan odmor pada na dan državnog praznika.

Mirsad Imamović, predsjednik Sindikalne organizacije GIKIL-a, pozdravio je spremnost Uprave na ovaj kao i na svaki drugi iskorak s ciljem povećanja primanja ili poboljšanja uslova na radnom mjestu, te kazao da potpisani Sporazum predstavlja prijelazno rješenje za vrijeme trajanja pregovora oko pojedinačnih kolektivnih ugovora.

„Zadovoljni smo svakim napretkom kojeg napravimo zajedničkim dogovorom, a koji ide u korist naših radnika i drago nam je što uspijevamo nalaziti dobra rješenja, makar ona bila i privremena. Povećanje naknade za topli obrok je dobar korak, kao i regulisanje naknade za državni praznik smjenskim radnicima kojima redovan odmor pada na jedan od onih dana koji su zakonom definisani kao državni praznici, jer ovo do sada nije bilo regulisano i u neku ruku, bilo je diskriminatorno prema pojedincima. Međutim, tu se priča ne završava. Mi nastavljamo pregovore oko pojedinačnih kolektivnih ugovora, čim se steknu uslovi za to i nadamo se da će to biti krajnji rezultat cjelokupne dosadašnje priče na ovu temu“, kazao je Imamović.

Da je konstruktivan dijalog najbolji način za bilo koju vrstu pregovora potvrdili su i članovi Uprave.


„Potpisani sporazum je, u ovom momentu, najpozitivniji mogući ishod svih naših uloženih napora u proteklo vrijeme i nova potvrda da obje strane imaju sluh za rješavanje aktuelnih problematika. Ovo je kompromisno rješenje u vrijeme kada se kompanija bori sa raznim neizvjesnostima, a koja ne dozvoljavaju da se prave dugoročni planovi na ovom polju. Ostajemo otvoreni i dalje za pozitivan dijalog koji kompaniju vodi u dobrom pravcu, te štiti radnike kao naš najvažniji resurs“, istakao je u ime Uprave Fuad Muminović, izvršni direktor za PTP.

Važno je napomenuti i da pored onoga što je definisano Sporazumom, naknadu za topli obrok, u istom iznosu koji pripada radnicima, kompanija isplaćuje i volonterima.

Novi Sporazum važit će do 31. decembra tekuće godine.