NOVA FILOZOFIJA UPRAVLJANJA KROZ ISO 9001:2015: USPJEŠNO SPROVEDEN TRODNEVNI PROGRAM OBUKE ZA RADNIKE GIKIL-a 

18/04/2018 14:49:00

U organizaciji konsultanske kuće IDEA-Co u GIKIL-u je uspješno sproveden trodnevni in-house program obuke za radnike kompanije, te interne auditore, iz oblasti novih zahtjeva koje nalažu ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.


Novi standardi za upravljanje organizacijama i osiguranjem kvaliteta pružaju kompanijama dodatnu priliku da usklade svoje poslovne procese i procese upravljanja. Benefiti ovakvog sistema su obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima u organizaciji, razumijevanje internog i eksternog konteksta, uspostava liderstva i posvećenosti, upravljanje promjenama, te upravljanje znanjem.

„Mislim da smo vrlo uspješno savladali tranziciju sistema na novi standard 9001:2015, da smo savladali auditiranje po procesnom pristupu, te da smo i kroz teoriju i kroz praksu uspjeli da dokažemo da su svi polaznici ovo razumjeli i da će moći provoditi audite u ovoj organizaciji. Lično sam, zaista, oduševljen primjerima koje smo čuli, ovo je bio vrlo profesionalan pristup zaposlenika i to je ono kako jedan dobar trening treba da izgleda. Edukacija je, istina, bila jako zahtjevna, ali smo uspjeli da ono što radimo po par mjeseci, u GIKIL-u uspješno okončamo za tri dana. Ekipe su bile dobre, odgovorne, bila je prisutna iznimna posvećenost zadatku i mislim da smo svi zajedno napravili jedan dobar posao“, kazao je Sead Jahić, predavač i osnivač konsultanske kuće IDEA-Co Gračanica.

Nakon tranzicije dokumentacije koja je u toku, plan je da se u koordinaciji sa Sektorom za upravljanje kvalitetom u GIKIL-u obave zvanični interni auditi. U julu mjesecu potom bi uslijedio i tranzicijski audit za novi standard, te izrada i dodjela certifikata čiji je krajnji rok septembar 2018.godine.

„Naši polaznici su usvojili znanje koje će im biti potrebno u narednom periodu, jer će GIKIL, dakle, preći sa sistema 9001:2008 na sistem 9001:2015. Ovoj promjeni ne želimo pristupiti samo kao promjeni dokumentacije, nego iskoristiti priliku da napravimo značajniji napredak što je bila i osnovna zamisao ISO Tehničkog komiteta. IDEA-Co će nam ponuditi i obrazac za izvještavanje s procesa po novom sistemu, kako bi interni auditori što uspješnije i efikasnije završili svoj dio posla. Nakon ocjene sistema moći ćemo izaći na tranzicijski audit za novi standard, a sama dodjela novog certifikata značit će i potvrdu naše spremnosti da usvojimo nove standarde, a time i novu filozofiju upravljanja u našoj kompaniji“, kazala je Almira Jašarević, koordinatorica za ISO trening u GIKIL-u.