POZIV MLADIMA ELEKTRO-MAŠINSKE STRUKE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U GIKIL-U