SAJAM ZAPOŠLJAVANJA U TUZLI: GIKIL MEĐU NAJTRAŽENIJIM POSLODAVCIMA 

25/05/2017 10:12:00

Nekoliko stotina mladih, ali i onih sa vrijednim radnim iskustvom posjetilo je štand Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac na Sajmu zapošljavanja održanom u Tuzli kako bi se informisali o mogućnostima zasnivanja radnog odnosa upravo u našoj kompaniji.

Velika i stalna potreba za angažovanjem radne snage u jednoj od najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, te izražena želja za izgradnjom karijere u perspektivnoj poslovnoj sredini, bili su dovoljan razlog da GIKIL, među 50 drugih poslodavaca, ubrzo postane jedno od najtraženijih imena na sajmu.

Ističući važnost dobre komunikacije sa biroima za zapošljavanje u cilju kvalitetnog i brzog pronalaska radnika i popunjavanja radnih mjesta što je u GIKIL-u svakodnevna praksa, Emina Rehić, rukovodilac Sektora ljudskih resursa ukazala je na važnost potrebe unapređenja ove saradnje.

-Global Ispat Koksna Industrija nudi velike mogućnosti. Pored otvorenih programa za stručno usavršavanje mladih kojima se pruža velika pažnja, te velikog broja javnih konkursa koje objavljujemo putem medija, dosta blisko sarađujemo i sa općinskim i gradskim službama za zapošljavanje. Do sada najbolju saradnju smo imali sa Biroom Lukavac, te je ovo bila jedinstvena prilika da u razgovoru sa drugim poslodavcima, ali i predstavnicima drugih biroa kao što su Tuzla i Gračanica, dođemo do zajedničkih rješenja kako bi nezaposleni što lakše i što brže mogli pronaći posao, naročito u velikim kompanijama kao što je GIKIL – kazala je Rehić.

Da je GIKIL važan poslodavac potvrdili su i organizatori sajma, predstavnici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona.

-Vrlo je važno da poslodavci koriste naše usluge, kao jedinstven servis pri pružanju pomoći pri zaposlenju i angažovanju radne snage. Tokom razgovora za vrijeme trajanja sajma spoznali smo šta su to najveće poteškoće koje općinski biroi moraju otkloniti kako niti jedna nezaposlena osoba koja se nalazi u našim bazama ne bi propustila šansu koja joj se nudi, naročito u velikim poslovnim krugovima kao što je lukavačka Koksara. Vidimo da je interes ljudi veliki i drago nam je što ta saradnja svakim danom napreduje – kazao je Miralem Softić, rukovodilac Sektora za posredovanje u zapošljavanju i socijalnu sigurnost nezaposlenih.

Pozitivno iznenađeni ogromnim interesom da mladi, ali i oni stariji, svoju karijeru započnu ili nastave u našoj kompaniji govori u prilog da je GIKIL cijenjen privredni subjekat i izuzetno poželjan poslodavac.

-S obzirom na saradnju koju njegujemo sa zavodima za zapošljavanje, uzeli smo učešće u ovom sajmu kako bismo pokazali spremnost da doprinesemo ublažavanju velikog problema u našem društvu. Predstavili smo ono što kompanija nudi potencijalnim radnicima, a s druge strane saslušali njihove želje, interesovanja i kompetencije. Svjesni smo neusklađenosti između obrazovanja i potreba na tržištu, manjka kompetencija i iskustva kod dostupnog kadra zbog velikog odliva iskusne radne snage u druge evropske zemlje što i za nas kao za specifičnu industriju predstavlja veliki problem. Ponosno ističemo da naša kompanija svojim zaposlenicima omogućava besplatne stručne edukacije i treninge na radnom mjestu, bilo da se radi o stranom jeziku ili npr. obuci na radu na mašinama. Uz velike poslovne rezultate koje ostvarujemo svakog dana, kao jedan od najvećih izvoznika u zemlji, pažljivo biramo kadar i svaki novi ugovor o radnom odnosu koji se zasnuje u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac veliki je uspjeh – istakla je u izjavi za medije Irina Dugonjić, direktor Ljudskih resursa i administracije.

Sajam zapošljavanja održan je u Sportsko-privrednom centru Mejdan, 19.maja, u organizaciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih – YEP. Svojim prisustvom, sajam su podržali i predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona.