MODERNIZACIJOM ELEKTRO FILTERA DO BOLJEG OKOLIŠA I KVALITETA KOKSA 

12/03/2015 08:42:00


Projekat modernizacije elektro filtera 3 i 4 za prečišćavanje koksnog gasa je investicija kompanije GIKIL vrijedna 678.219 KM. Započeo je u septembru 2011. godine, a sada je uspješno realiziran i pušten u rad u lukavačkoj kompaniji. Cilj projekta je postizanje potpune efikasnosti prečišćavanja koksnog gasa prema projektovanim parametrima, a što u konačnici omogućava poboljšanje  kompletnog tehnološkog procesa pogona „Kondenzacija“ i „Koksovanje“ u GIKIL-u.  To će direktno uticati na kvalitet koksa, a indirektno će se odražavati na smanjenje negativnog uticaja na zagađenje okoline, što je svakako jedan od prioritetnih elemenata projekta.

Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i regulacije kao što imaju sada. Danas su, pored elektro filtera, ugrađeni i online analizatori kiseonika koji u svakom momentu mjere sadržaj kiseonika, te upravljaju radom elektro filtera. Ukoliko koncentracija kiseonika dode na jedan određeni procenat, elektro filteri se automatski isključuju odnosno uključuju sa davanjem signala da se treba izvršiti kontrola. Onda se provjeravaju moguci uzroci kao što su  propuštanje,  otvaranje ili ne zatvaranje nekih od dekala na bateriji ili  gasovodu prilikom cišcenja katrana iz cjevovoda i slicno.

Beneficije realiziranog projekta su čišći koksni gas, te lakši rad na pogonima „Kondenzacija“ i „Koksovanje“. Koksni gas se inače koristi i kao gorivo za loženje na koksnoj bateriji i u fabrici „Energana“. Problem sa kojim su se susretali u prošlosti u GIKIL-u bila su stalna frekventna čišcenja kolektora gasa, dizni i mijenjanje šajbi zbog toga što u koksnom gasu uvijek ostane nešto malo katrana. Modernizacijom elektro filtera sada će suštinski frekvencija gore navedenih čišćenja biti drastično smanjena s obzirom na niži procenat izdvajanja katrana od 10 puta tj. sa 0,65 grama po normalnom metru kubnom na 0,06 grama po normalnom metru kubnom i niži procenat izdvajanja naftalina od 5 puta koji ce se ostvarivati radom elektro filtera. Na drugoj strani, u procesu proizvodnje će se na mjesečnom nivou ostvarivati dodatnih 339 kilograma katrana koji su se prije gubili.