CDM PROJEKAT CERTIFICIRANOG SMANJENJA STAKLENIČKIH GASOVA U GIKIL-U 

26/09/2011 03:57:00


"Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac želi se pozicionirati na čelo pokreta koji se bori za očuvanje eko-sistema i zdravlja ljudi. S tim ciljem pokrenut je projekat čistog razvoja pokazujući da su proizvođači u Bosni i Hercegovini opredijeljeni da se bore protiv globalnog zagrijavanja, a u skladu sa smjernicama Protokola iz Kyota.

Da podsjetimo, Protokol iz Kyota ima za cilj smanjenje emisije stakleničkih gasova u industrijski razvijenim zemljama za 5% do 2012. godine, uzimajući kao referentnu vrijednost visinu emisije iz 1990. godine. Od zemalja u razvoju, kao što je Bosna i Hercegovina, ne očekuje se da implementiraju smanjenja u ovom obimu, već da ih usklade sa dijelom koji definira „Smanjenje emisija ugljenika“, te na svjetsko tržište plasiraju tzv. kredite, odnosno certifikate ugljenika, i to nakon što su auditirani, certificirani i potvrđeni. Prodajom certifikata industrijskim zemljama, zemlje u razvoju će imati mogućnost da osiguraju prvoklasnu tehnologiju, koja će im omogućiti da bitno smanje emisije stakleničkih gasova u njihovim zemljama.

GIKIL-ova Fabrika dubriva proizvodi 53 % azotnu kiselinu, koja se dalje preraduje u amonijum nitrat, koji služi za proizvodnju vještackog dubriva KAN-a. Gasovi nastali u tom procesu, koji su na bazi azot-suboksida, sami po sebi nemaju negativne ucinke na lokalnu okolinu, ali su veliki upijac toplotne energije što indirektno stvara velike štete za okoliš.

Projekat smanjenja emisije azot-suboksida predvida ugradnju visokotemperaturnog katalizatora, unajmljenog od dobavljaca iz Evrope. Po isteku roka za korištenje katalizator se vraca dobavljacu koji ce prije njegovoga uništenja reciklirati aktivne sastojke, tako da ce se i na ovaj nacin izbjeci dodatno zagadenje okoline. Ugradnja ovih katalizatora nece utjecati na promjenu postojeceg postupka dobijanja azotne kiseline. Ocekuje se da ce se ovim postupkom ukloniti 90 % azotsuboksida.

Projekat koji pokreće GIKIL značajno će doprinijeti smanjenju globalnog zagrijavanja. Materijalna sredstva koja će se dobiti prodajom pomenutih certifikata koristit će se za rješavanje drugih ekoloških projekata. GIKIL je kao prijatelj okoliša definirao strategiju zaštite okoliša i ona će tokom narednih godina biti prioritet u poslovanju, jer zdravlje ljudi u ovoj tvornici stavlja se ispred svega drugoga.