VJEŠTAČKA ĐUBRIVA IZ LUKAVCA PONOVNO OSVAJAJU TRŽIŠTE BIH 

03/12/2010 10:54:00


Nakon obavljenoga remonta i nabavke sirovina fabrika Azotara, koja posluje u sastavu GIKIL Global Ispat koksne industrije Lukavac, oživjela je proizvodnju đubriva KAN (kalijum-amonijum-nitrat). Azotara ima godišnji kapacitet od 100.000 tona vještačkih đubriva, što je dovoljno da pokrije više od 50% potreba poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini.

Posebno je ova vijest važna za domaću poljoprivrednu proizvodnju, s obzirom da su vještačka đubriva iz Azotare Lukavac projektovana za prosječnu kiselost i kvalitet zemljišta u Bosni i Hercegovini. Inkorporirani crvenkasti filer, sadržaj magnezija i rastresitost dubriva, karakteristike su zbog kojih KAN zadovoljava u potpunosti i standarde evropskog tržišta. 

-Azotara je prva fabrika za proizvodnju mineralnih đubriva na Balkanu, sa pola stoljeća iskustva u proizvodnji vještačkih đubriva, samim tim imamo i obavezu prema potrošacima i konkurenciji da budemo i ostanemo na visokoj razini kvaliteta, istakao je Faik Buševac, zamjenik Generalnog direktora GIKIL-a.

Stav menadžmenta GIKIL-a je da ukoliko se želi zadržati visoka pozicija na tržištu, kompanija mora neprekidno raditi na inovacijama i razvoju, što u konačnici za cilj ima kvalitetniji proizvod i zadovoljnoga kupca. U tom smislu u proteklom periodu aktivnosti GIKIL-a bile su fokusirane na automatizaciju, optimalizaciju i modernizaciju postrojenja fabrike đubriva. Ove aktivnosti imale su za rezultat smanjenje gubitaka u procesu proizvodnje, poboljšanje kvaliteta, pakovanje gotovog proizvoda prema evropskim standardima, te stvaranje uslova za nove proizvode i zadovoljavanje ekoloških standarda. 

Kako su istakli u menadžmentu, Global Ispat Koksna industrija Lukavac u fazi je i realizacije projekta certificiranog smanjenja stakleničkih gasova (CDM projekat), koji je vezan za Azotaru. Namjera je da se u postrojenju za proizvodnju azotne kiseline u Fabrici đubriva u GIKIL-u instalira sekundarni katalizator koji će dovesti do smanjenja stakleničkih gasova. Projektovanje je već okonačno, a GIKIL je spreman sa evropskim partnerima krenuti u realizaciju ovog zahtjevnog projekta.