GIKIL I UNIVERZITET U TUZLI POTPISALI UGOVOR O SARADNJI 

29/11/2010 20:54:00


Naš kolektiv imat će potrebu da podmlađuje kadar, a ovo je dobra prilika da oni studenti koji pokažu najviše znanja i vještina, nakon završenog studija nađu mjesto u našem kolektivu", kazao je Buševac.

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac je potpisala ugovor o međusobn suradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i znanstvenih djelatnosti sa Univerzitetom u Tuzli i Tehnološkim fakultetom 26. novembra 2010. godine u Tuzli. Ugovor je u ime GIKIL-a potpisao zamjenik Generalnog direktora Faik Buševac dok su s druge strane, u ime Univerziteta u Tuzli i Tehnološkog fakulteta, ugovor potpisali rektor prof. dr. sc. Enver Halilovic i doc. dr. sc. Amra Odobašic

"Ovaj ugovor važan je za Tehnološki fakultet i za Global Ispat Koksnu Industriju Lukavac jer nama omogućuje da se suživimo s ovom granom privrede i njihovim problemima, a njima omogućuje da koriste dio potencijala koje mi imamo. Timovi s jedne i druge strane proširit će i učvrstiti našu suradnju, koja je posebno važna zbog toga što ce naši studenti imati priliku da u praksi primijene stečena znanja u toku studiranja na našem fakultetu", istaknula je dekanica Tehnološkog fakulteta u Tuzli doc. dr. sc. Amra Odobašić.

Prema riječima zamjenika Generalnog direktora Faika Buševca, GIKIL je imao i do sada dobru suradnju s Tehnološkim fakultetom u Tuzli, a ovim ugovorom ta se suradnja precizira.

"Privreda i znanost trebaju bolje i čvršće surađivati na obostranu korist. Sada ce studenti moći da se upoznaju s našom tehnologijom, a i mi ćemo biti u prilici da se upoznamo sa stupnjem njihovih stečenih znanja i iskustava na fakultetu. Naš kolektiv imat će potrebu da podmlađuje kadar, a ovo je dobra prilika da oni studenti koji pokažu najviše znanja i vještina, nakon završenog studija nađu mjesto u našem kolektivu", kazao je Buševac.

Kako je kazao Enver Halilović, Univerzitet u Tuzli ima dugogodišnju tradiciju suradnje s privredom čime potpomaže razvoj privrede s jedne, ali i razvoj Univerziteta s druge strane.

"U skladu s ovim ugovorom, studenti s tehnološkog fakulteta obavljat će dio svoje prakse u pogonima GIKIL-a, a naši profesori moći će nadograđivati svoje znanje na temelju iskustava iz privrede. To je trend koji treba razvijati i nadograđivati. Bio bih sretniji kada bi ovakvih ugovora bilo više", rekao je rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. sc. Enver Halilović.