Kreiranje vrijednosti 

Kreiranje vrijednosti

Kao što je poznato, GIKIL je još od svoga osnivanja 2003. godine usvojio TPM kao način svoga rada. Imali smo čast da budemo prva kompanija u Bosni i Hercegovini, te prva koksara izvan Japana koja je primila TPM Excellence Award (nagradu za izvrsnost) u martu 2008. godine u Kyoto-u (Japan). To predstavlja prvi korak prema cilju da postane kompanija svjetskog nivoa a koja će u isto vrijeme biti preferirana od kupaca svjetskog nivoa u području poslovanja sa koksom, anhidridom maleinske kiseline i đubrivom. Nadalje, GIKIL kontinuirano nastoji poboljšati poslovne performance uz sve parametre koristeći JIPM temeljenu TPM filozofiju.

U cilju postizanja konzistentnosti u kvaliteti i isporuci naših proizvoda uz sve parametre i daljnjeg postizanja zadovoljstva kupaca, GIKIL je pokrenuo Six Sigma kao dodatnu inicijativu. Putem ove inicijative organizacija je svjedočila promjeni paradigme sa tradicionalnog načina rada baziranom na iskustvu na način rada baziran na podacima i donošenju odluka. Članovi Uprave na svim nivoima su trenirani za Six Sigma i povezane statističke podatke i aktivno su uključeni u Six Sigma projekte oko ključnih biznis CTQs (Critical To Quality parameters).

Kompanija je certificirana za ISO 9001: 2008, a fabrika Energana je dodatno certificirana za ISO 14001: 2004 u 2015. godini. U 2015. godini u GIKIL-u je pokrenuta inicijativa Poslovna izvrsnost kao dio široke inicijative zasnovane na Baldridge Excellence okviru integrirajući različite najbolje inicijative u klasi.

Kroz ove inicijative upravljanja GIKIL brzo ide prema vrsti organizacije svjetske klase sa performansama usporedivim sa svjetskim standardima u smislu parametara poput Produktivnosti, Kvalitete, Cijene, Dostave, sigurnosti i Morala zaposlenika.