DOP Strategija 

Strategija društveno odgovornog poslovanja

Ekonomski učinak

     Dobit & rast

     Aktiva i pasiva

     Izbor, informacija i usluga za kupce

     Porez

     Zaposlenje

     R & D

     Konkurencija

     Investicije & prodaja

     Etičko poslovanje & prava potrošača


Ekološke performanse


     Performanse proizvoda

     Korištenje energije i materijala

     Upravljanje nabavom

     Korištenje energije i vode, emisije, upravljanje otpadom u proizvodnji

     Ponovna upotreba, recikliranje, oporavak

     Sigurnost proizvoda

     Radno okruženje


Socijalni učinak


     Zdravlje i sigurnost

     Dobrobit zaposlenih

     Različitost i nediskriminacija

     Razvoj talenata

     Ljudska prava

     Uključivanje zajednice

     Otvorenost akterima

     Digitalno premošćivanje

     Održivi marketing