Zuhdija Aganović   (Izvršni direktor za zajedničke usluge)

Zuhdija Aganović (Izvršni direktor za zajedničke usluge)

Gospodin Zuhdija Aganović je diplomirani inžinjer elektrotehnike i certificirani projekt menadžer IPMA. Radnu karijeru započeo je 1980. godine u KHK Boris Kidrič Lukavac a od 2003. godine radi u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac. Obavljao je poslove inžinjera redovnog i investicionog održavanja pripreme uglja, koksovanja i kondenzacije. Bio je inžinjer fabrike Remont a nakon toga i direktor istog poduzeća. Na mjesto direktora Sektora za investicije i razvoj KIL-a dolazi 2003. godine, a u novembru iste godine postavljen je na mjesto Direktora za investicije i razvoj GIKIL-a.

U periodu od 2012. do 2014. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora za zajedničke usluge i rukovodio odjelima Sektora investicija, Sektora sigurnosti i zaštite, IT sektora i fabrikom Energana.

Od 2016. godine pa sve do danas radi na poslovima Izvršnog direktora za TPM, Six Sigma, planiranje i upravljanje rizicima. U okviru odjela Planiranja i upravljanja rizicima vrši kontrolu nad izradom svih sedmičnih, mjesečnih i godišnjih planova kao i strateških dugoročnih planova GIKIL-a. Svi projekti na kojima je radio su bili uspješni i profitabilni.

U rješavanju postavljenih zadataka primjenjivao je najbolja raspoloživa tehnička rješenja, te posjeduje dobro rukovođenje sa velikim brojem ljudi, timovima po projektima unutar sektora kao i vanjskim izvođačima.

U svom poslovnom djelovanju izuzetne rezultate pokazao je u korištenju softvera za CAD, posebno AutoCAD.

Rođen je 1955. godine u Lukavcu. Fakultet Elektrotehnike - Odsjek energetika završio je u Tuzli 1979. godine.